10. lépés - Megfelelőségi nyilatkozat kiadása

A termékek jelentős körénél a megfelelőségértékelési eljárás lezárásaként megfelelőségi nyilatkozat kiadása kötelező.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat az a dokumentum, amely igazolja, hogy a termék megfelel az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítésével és aláírásával az azt aláíró (aki általában a gyártó) vállalja a felelősséget a termék megfelelőségéért. A műszaki dokumentációhoz hasonlóan az EU-megfelelőségi nyilatkozatot is a termék forgalomba hozatalától számított tíz évig kell megőrizni. Ez a gyártó vagy az EU-ban letelepedett meghatalmazott képviselő felelőssége. Importált termékek esetében az importőr felel a megfelelőségi nyilatkozatért. 

Figyelem! Ahogy a Műszaki dokumentáció esetében is, itt sem mindegy, hogy gépről vagy részben kész gépről van szó, ez utóbbi esetében ugyanis nem Megfelelőségi, hanem úgynevezett Beépítési nyilatkozatot kell készíteni!

Kérjük, hogy a termékedre vonatkozó részt vedd figyelembe!

GÉPEK Megfelelőségi nyilatkozatának konkrét tartalma

A Gépek Megfelelőségi nyilatkozatának az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a gyártó neve és teljes címe,
 • a Műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott, az Európai gazdasági Közösségben letelepedett személy nevét (aki hatósági ellenőrzés során összeállítja és rendelkezésre bocsátja a Műszaki dokumentációt),
 • gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát, kereskedelmi nevét,
 • nyilatkozat arról, hogy a gép megfelel a gépek irányelv rá vonatkozó követelményeinek, és ahol szükséges, nyilatkozat arról, hogy a gép megfelel más, egyéb szempontokra vonatkozó, a CE jelölést előíró közösségi irányelveknek és/vagy vonatkozó rendelkezéseknek,
 • amennyiben szükséges, az EK típusvizsgálatot végző kijelölt szervezet neve, címe és azonosító száma, valamint az EK típusvizsgálati tanúsítvány száma,
 • amennyiben szükséges, a teljes minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervezet neve, címe és azonosító száma,
 • ha indokolt, a figyelembe vett honosított harmonizált szabványok felsorolása,
 • ha indokolt, egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai,
 • a Megfelelőségi nyilatkozat kiállításának helye és dátuma,
 • a gyártó nevében a nyilatkozat elkészítésére jogosult személy azonosítója és aláírása.

RÉSZBEN KÉSZ GÉPEK Beépítési nyilatkozatának konkrét tartalma

A részben kész gépek Beépítési nyilatkozatának az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a részben kész gép gyártójának neve és teljes címe,
 • a Műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott, az Európai gazdasági Közösségben letelepedett személy neve (aki hatósági ellenőrzés során összeállítja és rendelkezésre bocsátja a Műszaki dokumentációt),
 • a részben kész gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát, kereskedelmi nevét,
 • nyilatkozat arról, hogy a gépek irányelv mely alapvető követelményeit alkalmazták és teljesítették, és hogy a Műszaki dokumentációt az előírásoknak megfelelően készítették el, és ahol szükséges, nyilatkozat arról, hogy a részben kész gép egyéb rá vonatkozó, a CE jelölést előíró közösségi irányelveknek és/vagy vonatkozó rendelkezéseknek is megfelel,
 • annak elfogadása, hogy az illetékes hatóságok indokolt kérésére a részben kész gépre vonatkozó információkat átadják (meg kell határozni az információ átadásának módját, a részben kész gép gyártója szellemi tulajdonjogának sérelme nélkül),
 • a Megfelelőségi nyilatkozat kiállításának helye és dátuma,
 • a gyártó nevében a nyilatkozat elkészítésére jogosult személy azonosítója és aláírása.

 

Kinek kell kiállítania a nyilatkozatot?

A Megfelelőségi/Beépítési nyilatkozatot a gyártónak, vagy pedig az általa meghatalmazott képviselőnek, kell kiállítania.

Milyen formai előírásai vannak a nyilatkozatnak?

Az EK megfelelőségi/Beépítési nyilatkozatra vonatkozóan nem léteznek kötelező formai előírások. Ez azt jelenti, hogy az előírt tartalmi részeket bármilyen méretben, formátumban meg lehet jeleníteni. A megfelelőségi nyilatkozat elkészítéséhez azonban felhasználható az ISO/IEC 17050-1:2004 szabvány, amely tartalmaz egy formanyomtatvány mintát is.

A Megfelelőségi/Beépítési nyilatkozatot géppel, vagy kézzel, de akkor nagybetűvel írva lehet elkészíteni.

Milyen nyelven kell kiállítani a nyilatkozatot?

A Megfelelőségi/Beépítési nyilatkozatot mindig annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein) kell elkészíteni, amelyben a gépet forgalomba hozzák illetve üzembe helyezik!

A gyártó vagy a meghatalmazott képviselő által igazolt nyelvi változatokon az alábbi szavakat kell feltüntetni: "eredeti EK Megfelelőségi nyilatkozat / beépítési nyilatkozat".

Amennyiben az eredeti (gyártó által igazolt) Megfelelőségi nyilatkozat nem annak az országnak a hivatalos nyelvén készült, ahol a gépet használni tervezik, akkor a célország hivatalos nyelvére történő fordításról az alábbiak valamelyikének kell gondoskodnia:

 • gyártó
 • meghatalmazott képviselő
 • a gépet a célországba szállító személy.

fordításon az alábbi szavakat kell feltüntetni: "eredeti EK Megfelelőségi nyilatkozat / beépítési nyilatkozat fordítása".

Mennyi ideig kell megőrizni a nyilatkozatot? 

A Megfelelőségi/Beépítési nyilatkozatnak a gép forgalomba hozatalától kezdődően hozzáférhetőnek kell lennie!

A gyártónak, illetve a meghatalmazott képviselőnek, azaz Önnek az eredeti EK Megfelelőségi nyilatkozatot,részben kész gép esetén az eredeti beépítési nyilatkozatot a gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább 10 évig a Műszaki dokumentáció részeként meg kell őriznie. Figyelem! Amennyiben a B modul szerinti megfelelőségértékelési eljárást alkalmazta, akkor a megőrzési idő 15 év!

Amiben számíthatsz a SAASCO-ra

 • Megfelelőségi nyilatkozat előkészítése

 • Megfelelőségi nyilatkozat ellenőrzése

 • Tanácsadás a megfelelőségi nyilatkozat elkészítéséhez, felelősségek tisztázásához

 • Megfelelőségi nyilatkozat kiadása meghatalmazott képviselőként

Szolgáltatásaink részletesebb leírását megtalálod a saasco.hu/Szolgáltatásaink menüpont alatt! 

 

Kérj személyre szabott ajánlatot itt!

 

 

Tovább a 11. lépésre >>>